De tarieven schenk- en erfbelasting 2023 zijn gepubliceerd

tarieven schenkbelasting en erfbelasting 2023

Tarieven 2023

Tariefgroep

Waarde verkrijging

erfbelastingpercentage

1.

Partners en kinderen

€ 0,- tot €138.642,-

10%

Meer dan €138.642,-

20%

1a.

Kleinkinderen

€ 0,- tot €138.642,-

18%

Meer dan €138.642,-

36%

2.

Overig

€ 0,- tot €138.642,-

30%

Meer dan €138.642,-

40%

Voor de erfbelasting gelden de volgende vrijstellingen:

Relatie tot overledene

Vrijstelling 2023

Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ notarieel samenwoner)

€ 723.526,-

Kinderen

€ 22.918,-

Kleinkinderen

€ 22.918,-

Bepaalde zieke en/of kinderen met een handicap

€ 68.740,-

Ouders*

€ 54.270,-

Alle overige personen

€ 2.418,-

ANBI’s en SBBI’s

Volledig vrijgesteld

* Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 54.270,-. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 54.270,-.

Voor schenkingen gelden de volgende vrijstellingen:

Jaarlijkse schenking 2023

Vrijstelling schenkbelasting

(Pleeg)kind

€ 6.035,-

Kleinkind

€ 2.418,-

Overig

€ 2.418,-

ANBI’s en SBBI’s

Volledige vrijstelling

Naast deze reguliere schenkingsvrijstellingen (die dit jaar, gezien de inflatie hoger, zijn dan vorig jaar) bestaat ook nog de eenmalige
schenkingsvrijstelling aan kinderen. In 2022 kenden wij nog ‘de jubelton’, maar deze is drastisch verlaagd in 2023 en verdwijnt volledig in 2024.

Eenmalige schenkingsvrijstelling

Kind (18 tot 40 jaar) bestedingsvrij

€ 28.947,-

Kind (18 tot 40 jaar) studie

€ 60.298,-

Kind (18 tot 40 jaar) eigen woning

€ 28.947,-

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!