De bescherming van erfgenamen tegen zichzelf

De bescherming van erfgenamen tegen zichzelf

U heeft in de loop van uw leven een fijn vermogen opgebouwd. Om ervoor te zorgen dat dit vermogen, na uw overlijden, terecht komt bij de bij u gekozen personen, heeft u een testament opgemaakt. In sommige gevallen benoemt u iemand tot erfgenaam die op het moment van uw overlijden nog minderjarig is. Zolang deze erfgenaam minderjarig is, heeft de ouder als wettelijk vertegenwoordiger, de taak om het vermogen te beheren.

Op de 18e verjaardag, wordt de erfgenaam in staat geacht om eigen beslissingen te maken. Indien u niets regelt dan komt uw vermogen aan de erfgenaam toe vanaf de 18e verjaardag. Het is de vraag of een erfgenaam van 18 jaar, die op dat moment wettelijk meerderjarig is, in staat is verstandig met het nagelaten vermogen om te gaan.

Om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen tot een bepaalde, door u gewenste, leeftijd tegen zichzelf beschermd zijn, kunt u een zelfsbeschermingsbewind in uw testament opnemen. Hierbij is wel van belang dat de erfgenaam die onder bewind staat de rechtbank 5 jaar na het overlijden van de erflater kan verzoeken het bewind op te heffen indien deze erfgenaam aannemelijk maakt dat hij de onder bewindstaande goederen zelf op een verantwoorde manier kan besturen.

De door u gekozen bewindvoerder heeft het beheer over dit afgescheiden vermogen en uw erfgenaam moet altijd in overleg moeten treden met de bewindvoerder of diens toestemming verkrijgen indien hij/zij een deel van het geërfde vermogen wil gebruiken.

U kunt in het testament aanwijzingen geven voor de bewindvoerder en bijvoorbeeld aangeven dat het de taak van de bewindvoerder is het verkregen vermogen zoveel mogelijk in tact te houden zolang de erfgenamen een bepaalde leeftijd nog niet bereikt hebben. U kunt ook aangeven dat de erfgenamen het geld wel voor bepaalde zaken mogen gebruiken, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een eigen huis of de (af)betaling van een studie. Hiermee maakt u het de bewindvoerder gemakkelijker zijn taak te beoefenen. Het is dan zowel voor de bewindvoerder als voor de erfgenamen duidelijk waar zij aan toe zijn.

Indien u voornemens bent een testament te maken, of hier nog over twijfelt: graag adviseren wij u tijdens een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!