Een onderneming starten: maar in welke rechtsvorm dan?

Een onderneming starten: maar in welke rechtsvorm dan?

U bent een aspirant-ondernemer. U heeft een fantastisch idee in uw hoofd voor een onderneming. Het plan van aanpak is gemaakt, en uw wens is klaar om werkelijkheid te worden. Verstandig is het om dan stil te staan bij de vorm waarin u uw onderneming wilt gaan gieten.

De meest gekozen rechtsvormen voor een onderneming met maar één ondernemer zijn de eenmanszaak en de BV (Besloten Vennootschap). De meeste starters kiezen voor een eenmanszaak. Welke rechtsvorm bij uw onderneming het meest geschikt is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval én de wensen die u zelf heeft.

Voor de oprichting van de eenmanszaak gelden geen oprichtingseisen en is er geen kapitaal nodig. De oprichting is dus vrij eenvoudig. Het enige dat u dient te doen is de eenmanszaak inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De oprichting van een BV heeft iets meer werk omhanden. Deze oprichting gebeurt door de notaris. Daarnaast geldt er een kapitaalinbreng van minimaal € 0,01. Deze mag ingebracht worden in geld, of in natura.

Een eenmanszaak is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. U behaalt in het begin van uw onderneming (de eerste drie jaar) meestal meer belastingvoordeel met de eenmanszaak dan met een BV. Wel ligt de aansprakelijkheid voor schulden van de eenmanszaak bij u als eigenaar/ondernemer. Schuldeisers van de eenmanszaak kunnen verhaal halen op zowel uw bedrijfsvermogen als uw privévermogen, omdat hier voor de eenmanszaak geen onderscheid tussen bestaat. Faillissement van de zaak is faillissement van de persoon zelf.

De besloten vennootschap is een rechtsvorm mét rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de BV zelf aansprakelijk is voor de schulden van de BV. Dit betekent dat u- in beginsel- niet persoonlijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Wel bent u persoonlijk aansprakelijk voor de periode vanaf de oprichting van de BV tot de inschrijving in het Handelsregister. Voor de BV daadwerkelijk is opgericht, kunt u wel al uw onderneming voeren.

Over de winst van de eenmanszaak wordt inkomstenbelasting (box 1 belastbaar inkomenuit werk en woning) geheven. Als u door de Belastingdienst wordt erkend als ondernemer, én als u voldoet aan het urencriterium, dan heeft u recht op o.a. een zelfstandigenaftrek. Als starter kunt u zelfs recht hebben op een startersaftrek.

De winst van de BV wordt belast met vennootschapsbelasting. Als u bestuurder bent en ten minste 5% van de aandelen heeft, dan bent u een directeur groot aandeelhouder en dan bent u over uw loon inkomstenbelasting verschuldigd. Daarnaast zou er ook dividendbelasting geheven kunnen worden. Hoewel dit veel lijkt, heeft de BV een iets lagere belastingdruk dan een eenmanszaak, maar daartegenover staat dat de BV wel meer kosten heeft (door o.a. de jaarrekeningverplichting).

Indien u advies wilt over de mogelijkheden voor uw onderneming of u heeft de keuze voor de Besloten Vennootschap gemaakt, neem dan gerust contact met ons op.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!