Nieuw jaar, nieuwe erfbelastingvrijstellingen

schenkingsvrijstelling

Twee weken geleden heeft u kunnen lezen dat de schenkingsvrijstellingen voor 2021 eenmalig zijn verhoogd door de huidige situatie rondom Covid-19. Ook de vrijstellingen voor de erfbelasting zijn dit jaar weer wat verhoogd. Dit heeft te maken met de inflatiecorrectie waarmee de vrijstellingen elk jaar gecorrigeerd worden.

tabel_01

Stiefkinderen kunnen- onder voorwaarden- worden gelijkgesteld met eigen kinderen. Hierdoor kunnen zij gebruikmaken van dezelfde tariefschrijf en dezelfde vrijstelling als dat eigen kinderen kunnen. Hiervan is sprake als de ouder en de stiefouder tot hun overlijden fiscaal partner zijn geweest op grond van art. 1a Successiewet. Het is wel van belang dat de stiefkinderen in een testament worden benoemd tot erfgenamen. Stiefkinderen zijn niet op grond van de wet erfgenaam van hun stiefouder. 

Ook pleegkinderen kunnen- onder voorwaarden- worden gelijkgesteld met eigen kinderen. Een van de voorwaarden is dat het pleegkind gedurende ten minste 5 jaar voor het bereiken van de 21-jarige leeftijd, als eigen kind is onderhouden en opgevoed door de pleegouder. Het is niet vereist dat deze periode aaneengesloten is. 

Voor ouders geldt verder dat als beide ouders tezamen erven, hun vrijstelling in totaal € 50.397,- is. Als maar 1 ouder erft, is de vrijstelling voor deze ouder ook € 50.197,-. 

Mocht u willen weten hoe u ervoor kunt zorgen dat er zo min mogelijk erfbelasting moet worden betaald bij uw overlijden, neem dan contact op met ons kantoor. Door het maken van een testament kan er gezorgd worden dat de vrijstellingen zo goed mogelijk benut worden en daarmee de erfbelasting gedrukt wordt.

tabel_02
logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!