Goede bedoelingen, spoed en tijdig

Goede bedoelingen, spoed en tijdig

Het lijkt al weer lang geleden; 1 januari 2020. Iedereen had goede voornemens. Sporten, afvallen, papierwerk (tijdig) regelen, klussen in/aan huis of de tuin eens aanpakken. Veel goede voornemens zijn al weer vergeten. 

Corona kwam en sporten of afvallen ging opeens stukken moeilijker, doordat de sportscholen moesten sluiten en veel mensen vanuit huis gingen werken, waardoor ze minder bewogen. Doordat veel mensen thuis kwamen te zitten, kwamen ze op het idee te gaan klussen en de tuin onder handen te nemen. Goede voornemens gedeeltelijk vervuld en toch in beweging. Een gedeelte van het verplichte papierwerk doen, was tijdens Corona ook opeens meer tijd voor. Voor 1 mei jl. moest de belastingaangifte inkomstenbelasting worden ingediend en dat is nog nooit zo massaal tijdig gedaan als dit jaar. Nog een gedeelte van de goede voornemens alsnog vervuld.

Een ander gedeelte van het papierwerk lukte niet. Banken gingen bijvoorbeeld gedeeltelijk dicht. Als notaris mocht ik klanten niet meer bezoeken in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Zoals ik in mijn vorige bericht al schreef zijn daar (tijdelijk)oplossingen voor gekomen zoals het “Skype”-testament, maar dit is geen definitieve oplossing.

Onlangs heb ik, voor het eerst op een zondag, ergens in het land, met spoed een testament gepasseerd in het ziekenhuis. De testateur stond voor een zware operatie. Er was gelukkig toestemming van het ziekenhuis om de testateur te bezoeken. Het werd een onwerkelijke ervaring. Er waren twee mensen bij de balie en één beveiligingsmedewerker in de gang, maar verder was er niemand aanwezig. Er was éénrichtingsverkeer ingesteld op de gangen, geen bezoekers in het ziekenhuis, de parkeergarage was leeg en verlaten en meer dan de helft van de kamers was niet in gebruik. Gelukkig was mijn testateur goed aanspreekbaar en kon zijn testament getekend worden, dit alles mede gefaciliteerd door de medewerking van het ziekenhuis(personeel). Maar het is heel aannemelijk dat dit niet altijd (op tijd) zal lukken. Maak tijdig uw testament op, waarin u (onder meer) aangeeft wie/wat uit uw nalatenschap krijgt, of juist wie niet, als u iemand onterft.

Met tijdig bedoelen we ook jongeren of pasgehuwden. Misschien heeft u gelezen over de huwelijksreis van Michou en Jeroen, die eindigde in een drama. Op het“bounty-eiland” Saona liepen zij waarschijnlijk een voedselvergiftiging op, waardoor beiden kort na elkaar kwamen te overlijden. Zij hadden geen testamenten opgemaakt. Op het menselijk drama volgde een lange juridische strijd tussen de families van de twee slachtoffers. Vorige week oordeelde het Hof in hoger beroep dat de nabestaanden van de langstlevende de volledige erfenis krijgen. Indien ertestamenten waren gemaakt met een zogenaamde “rampenclausule” hadden beide families de helft verkregen. 

Maak zo nodig ook een levenstestament op, een uitgebreide volmacht, waarbij u één of meerdere personen aanwijst als uzelf uw zaken niet meer kunt regelen, als u bijvoorbeeld in een ziekenhuis of verzorgingsinstelling moet verblijven. Mijn goede voornemen is om u bij deze allen een goede gezondheid toe te wensen. Voor het geval u vragen heeft over testamentenen/of levenstestamenten kunt u altijd contact opnemen. Een vrijblijvende beoordeling van de huidige testamentenen/of levenstestamenten is vanzelfsprekend gratis, maar doe het tijdig.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!