Financiële impact echtscheiding onderschat

impact_echtscheiding

‘De Telegraaf’ kopte op 28 februari jl. dat de financiële problemen na echtscheiding mega zijn. Toch verwachten 8 op de 10 Nederlanders niet dat zij in financiële problemen terechtkomen als hun relatie zou stranden. Wellicht iets te optimistisch.

Volgens het FFP (Federatie Financieel Planners) staat een echtscheiding hoog op het lijstje met gebeurtenissen met een hoog financieel risico. Vooral vrouwen gaan achteruit in koopkracht, terwijl mannen er vaak op vooruit gaan. In verreweg de meeste gevallen gaan vrouwen minder werken als er kinderen komen en kunnen de mannen aan hun carrière werken. Dit betekent dat de man een hoger inkomen heeft dan de vrouw en na echtscheiding meer te besteden heeft.

In 2014 gingen mannen na een echtscheiding 0,2 procent in koopkracht op achteruit, terwijl vrouwen een verlies hadden van 25% in koopkracht. Verder bevestigden de cijfers uit 2014 dat als er gezamenlijke kinderen waren en deze bij hun moeder bleven wonen na de echtscheiding, hun moeder er 26% op achteruit ging terwijl de vaders bijna 10% winst hadden.

Gelukkig zijn de cijfers van de afgelopen jaren verbeterd .Vrouwen zijn steeds vaker financieel onafhankelijk en komen hierdoor minder snel in armoede terecht na een echtscheiding.

Koopkrachtsverlies is helaas niet altijd te vermijden, zelfs niet bij economische zelfstandigheid. Het wegvallen van een inkomen voelen ex-partners in de portemonnee, maar nog steeds is het vooral de vrouw die het hardst geraakt wordt.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat de financiële problemen enigszins meevallen?

Tijdens besprekingen voor huwelijkse voorwaarden benoemen wij altijd de gevolgen van echtscheiding. Vaak willen koppels het hier niet over hebben. Logisch want je start een huwelijk niet met het idee ooit te gaan scheiden, maar de cijfers liegen er niet om.

Ruim een op de drie huwelijken in Nederland strandt. Dit geven cijfers van het CBS in 2021 weer. Verreweg de meeste huwelijken eindigen na 5 tot 10 jaar. Bij stellen die ongehuwd samenwonen, is de kans op uit elkaar gaan nog groter.

Huwelijkse voorwaarden kunnen gelden als ‘voorportaal’ van een vermogensafwikkeling bij een echtscheiding. Hierin kunt u bepalen hoe alles geregeld wordt tijdens het huwelijk, maar ook in geval van een echtscheiding. Het is vaak verstandig om de ‘spelregels’ rondom echtscheiding al vast te leggen als er nog geen vuiltje aan de lucht is. Op die manier zorgt u voor een eerlijke verdeling.

Hierbij wordt u ‘gedwongen’ te kijken naar een toekomstige situatie. Hoe gaat u alles regelen als er kinderen geboren worden? Is het de bedoeling dat een van de partners dan minder gaat werken? Wie verdient het meest en wordt dit gedeeld met de andere partner? Maar ook: komt er een extra bedrag aan de minstverdienende partner toe bij echtscheiding? Wordt het pensioen gedeeld?

Er zijn veel vragen te stellen, en wij stellen deze vragen graag aan u. Bent u voornemens te trouwen, of zonder huwelijk samen te leven, graag zien wij u voor een bespreking.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!