Laatste rondje!

jubelton

Als de barman in het café de bel luidt voor het laatste rondje, dan weet je dat je snel moet zijn.

Zo is het ook met de eigen woning schenking ofwel ‘de jubelton’. Deze schenkingsvrijstelling is in 2013 uitgevonden. Niet om de woningmarkt weer op poten te krijgen na de laatste crisis, maar om ervoor te zorgen dat de banken meer geld kregen. Toen ouders er destijds lucht van kregen dat er zo’n schenkingsvrijstelling aankwam, begon het schenken al voordat er wetgeving was. Die werd destijds met terugwerkende kracht ingevoerd per 1 oktober 2013. Een unicum in de belastingwetgeving. ‘De jubelton’ werd door toenmalig minister Blok afgeschaft per 31 december 2014, omdat die concurrentievervalsend zou zijn voor de deelnemers op de woningmarkt.

Vervolgens werd ‘de jubelton’ (nu groot: € 106.671,-) weer ingevoerd per 1 januari 2017. Bij de presentatie van de nieuwe kabinetsplannen is aangekondigd dat deze vrijstelling weer verdwijnt per 1 januari 2024, omdat deze vrijstelling enerzijds een prijsopdrijvend effect op de huizenprijzen zou hebben en anderzijds omdat alleen vermogende mensen er gebruik van kunnen maken in een krappe woningmarkt.

De krappe woningmarkt en de hoge prijzen zijn voornamelijk veroorzaakt doordat er geen huizen gebouwd zijn en nog steeds niet gebouwd worden. Rond 1972 was er een tekort van tenminste 300.000 huizen en nu is er (nog steeds) een tekort van tenminste 300.000 huizen. En de oplossing volgens Den Haag is het afschaffen van ‘de jubelton’ per 1 januari 2024! Eerder is niet mogelijk, want degene die de regels moeten opstellen voor het afschaffen en degenen die ze moeten uitvoeren (de Belastingdienst, inderdaad: ‘die van de toeslagenaffaire’) kunnen dat niet zo snel regelen.

Omdat die ontbrekende huizen niet (snel) gebouwd gaan worden en de huizenprijzen lijken te blijven stijgen (verwachting voor 2022: 12,5 % en 2023: 5%) is het wellicht verstandig om tijdig aan (klein-)kinderen, neefjes en nichtjes nog belastingvrij te schenken.

Sommige mensen zullen er niet voldoende geld voor hebben, maar in sommige gevallen nemen ouders zelfs een hypotheeklening op hun onbelaste huis om hun kinderen te helpen om te slagen op de woningmarkt (waar de gemiddelde huizenprijs in Nederland inmiddels € 440.000,- bedraagt).

Zonder ‘de jubelton’ heeft een kind bijna geen kans meer om een huis te kopen. Een kind, ten tijde van de schenking tussen de 18 en 40 jaar, heeft 2 jaar de tijd om de gelden te besteden voor onder meer aanschaf en verbouwing van de woning. Als het kind die schenking niet voor het doel gebruikt waar het voor bedoeld is, kan het kind altijd nog aangifte doen van een schenking (en schenkingsrecht betalen) en het geld op de bank zetten. Daar wordt dan (inmiddels) geen belasting meer over geheven in box 3, omdat de Hoge Raad in december 2021 heeft geoordeeld dat dit in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden: Belasting betalen op basis van hoge fictieve rendementen die je nooit behaalt, omdat je geen rente krijgt op je banktegoed.

De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels besloten tijdelijk (waarschijnlijk voor een periode van 2 tot 3 jaar?) de heffingen in box 3 op te schorten tot er meer duidelijk is over de compensatie voor de belastingbetalers die, al dan niet, bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing en een eventuele nieuwe regeling.

Volgende rondje!

Meer informatie over dit onderwerp?
Neem voor een informatief gesprek contact op met ons kantoor.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!