Ik hoor hier niet! Ik moet er uit!

levenstestament

Een stel, man en vrouw, die al langer klant zijn, zijn op kantoor om hun (gewone) testamenten aan te laten passen. Nu ze er toch zijn, willen ze ook levenstestamenten laten opmaken.

Een levenstestament is niet zoals de naam suggereert een testament, ‘wat alleen bij dode werkt’, maar een uitgebreide volmacht om te gebruiken tijdens leven als iemand zelf niet meer kan handelen.

Vroeger, ‘toen alles beter was’, waren er nog geen levenstestamenten. Als iemand destijds niet meer kon handelen wegens geestelijke of feitelijke onbekwaamheid (o.a. dementie) moest die persoon onder bewind worden gesteld. Een lastige procedure via de rechter.

Dat kon de vrouw beamen. Haar moeder was ooit gaan dementeren en was volgens haar één van de eersten die in een zogenaamde gesloten afdeling werd geplaatst. Daar kwam bij dat moeder zich verschrikkelijk gedroeg door de dementie. Omdat de vrouw voor haar moeder de zaken waarnam, moest dat uiteindelijk vastgelegd worden in een onderbewindstelling van moeder door de rechter, waarbij dochter bewindvoerder zou worden.

Op een goede dag kwam de rechter naar de verpleeginstelling waar moeder verbleef om te constateren dat moeder onder bewind gesteld diende te worden. Moeder had een goede dag en een gesprek met de rechter waar zij zich voorbeeldig gedroeg, wat volgens dochter een zeldzaamheid was. Na afloop van het gesprek gaf de rechter aan dochter aan een onderbewindstelling niet nodig te achten. Vervolgens liet hij dochter en moeder achter met de bedoeling de gesloten afdeling te verlaten. Bij de afdelingsdeur kon hij deze niet openen, omdat hij de code was vergeten. Enigszins opgewonden probeerde de rechter de deur te openen, met als gevolg dat er een medewerkster van de instelling naar hem toe kwam met de vraag wat hij wilde.

‘Ik wil er uit! Ik hoor hier niet!’: riep de rechter met enige stemverheffing. ‘Ja, dat zeggen ze allemaal’: zei de medewerkster, ‘maar hier zitten alleen mensen met zware dementie die niet zomaar naar buiten kunnen, want anders gaan ze dwalen of erger.’ De rechter keek nog eens rond en begreep dat een onderbewindstelling toch nodig was en tekende daar vervolgens ook snel voor.

Om problemen, zoals een onderbewindstelling, de daarbij behorende jaarlijkse rekening en verantwoording en dergelijke te voorkomen, doe zoals de vrouw in kwestie en laat een levenstestament opmaken.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!