Wees niet te laat!

actueel_bij_verkoop_huis

Laatst had ik een echtpaar aan tafel. Zij wilden beiden een levenstestament op laten maken. Het was de bedoeling dat zij namens elkaar mochten handelen als één van beiden niet meer in staat was zijn of haar eigen belangen te behartigen. Gaandeweg het gesprek kwam ik tot de conclusie dat meneer eigenlijk niet wist waarom hij bij mij aan tafel zat. Ook op verdere vragen kon hij geen adequaat antwoord geven. Hij was niet langer wilsbekwaam, waardoor hij niet meer zelf een levenstestament op mocht maken.

De enige mogelijkheid was nog dat er bewind aangevraagd kon worden. Het nadeel van bewind is dat de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording af moet leggen bij de rechtbank. Maar ook indien mevrouw haar eigen huis zou willen verkopen, is daar toestemming van de rechtbank voor nodig. Het doen van schenkingen (die niet al jaarlijks gedaan werden) is in zo’n geval ook bijna niet mogelijk, omdat de rechtbank in de meeste gevallen geen toestemming geeft.

Hoe vervelend ik dit ook vond voor de dame in kwestie (zij zou immers gevolmachtigde voor haar man zijn geworden), er mocht geen levenstestament meer opgemaakt worden. Dit echtpaar was net te laat.

Een andere cliënt was gelukkig wel op tijd. Hij gaf aan een levenstestament te willen omdat hij, in zijn eigen woorden: ‘al stokoud was’. Hij wilde graag zelf in de hand hebben wie namens hem zou mogen handelen als hij het zelf niet meer zou kunnen. Gelukkig dat hij dit nog gedaan had, want een paar maanden later werd meneer ziek en moest zijn gevolmachtigde optreden. Meneer zat inmiddels in een verzorgingstehuis en moest daar een vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor betalen. Zijn gevolmachtigde, één van zijn kinderen in dit geval, had de bevoegdheid gekregen om het huis te verkopen en de opbrengst en de spaargelden aan zichzelf en aan de broers en zussen te schenken. Zo hebben ze ervoor kunnen zorgen dat het vermogen (box 3) van meneer wat lager werd, zodat de eigen bijdrage niet torenhoog was en er op termijn minder erfbelasting betaald zou moeten worden.

Zeker in het geval van een huwelijk is het makkelijk een levenstestament op te maken. Wanneer van een echtpaar beiden in goede gezondheid zijn, zullen zij voor en namens elkaar handelen. En in de meeste gevallen moet er geen rekening en verantwoording afgelegd aan de andere partner. Hoe raar is het dan om als een van beiden wilsonbekwaam is opeens wel rekening en verantwoording te moeten afleggen, maar dan bij de rechtbank.

Maar ook indien u niet gehuwd bent of geen kinderen hebt, kan het verstandig zijn om een levenstestament op te maken. Zo bent u er zeker van dat de persoon kiest die namens u mag handelen.

Maak voor een vrijblijvend gesprek een afspraak met ons.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!