Levenstestament en onderneming

levenstestament_ondernemer

Vaak wordt gedacht dat een levenstestament alleen verstandig is voor personen op leeftijd. Zeker mensen die nog volop in het leven staan, denken niet actief na over het opstellen van een levenstestament.

Maar wat als je eigenaar bent van een eigen onderneming? Wat gebeurt er als een ondernemer om welke reden dan ook wilsonbekwaam raakt?

In tegenstelling tot wat veel gedacht wordt, is een partner (zowel relatie- als zakenpartner) niet automatisch bevoegd om de zaken waar te nemen. Dit zou betekenen dat een ondernemer de totale greep op zijn onderneming en daarmee ook vermogen kan verliezen.

Een levenstestament kan dit oplossen. In het levenstestament kunt u bepalen wie namens u bevoegd is te handelen als u dat zelf niet meer kunt. U kunt ervoor kiezen om de bevoegdheden op te splitsen. Bijvoorbeeld: uw relationele partner is bevoegd tot het doen van alle privé- en medische zaken en uw zakenpartner is bevoegd tot het voortzetten van uw onderneming en het maken van beslissingen daaromtrent. Het levenstestament draagt dan bij aan de continuïteit van uw onderneming.

Het gaat niet enkel om blijvende wilsonbekwaamheid door bijvoorbeeld een ziekte als alzheimer dementie, maar vooral ook om tijdelijke wilsonbekwaamheid. Bij dit laatste kunt u zich voorstellen dat u door ziekte of door een ongeval tijdelijk niet in staat bent uw eigen belangen te behartigen.

Wat gebeurt er als er geen levenstestament is opgesteld? Er staan drie beschermingsmaatregelen open indien iemand niet meer in staat is zijn of haar eigen belangen te behartigen:

  • curatele

  • mentorschap en;

  • bewind.

Deze maatregelen gaat alle drie via de rechtbank. De bewindvoerder/curator zal jaarlijks opgave- en verantwoordingsplicht hebben aan de rechtbank. Daarnaast zijn er bepaalde rechtshandelingen waarvoor toestemming van de kantonrechter nodig is.

In het levenstestament bepaalt u zelf de regels. De gevolmachtigde dient zich hieraan te houden, maar in de praktijk zal dit minder formeel zijn dan de rekening en verantwoording aan de rechtbank. Het belangrijkste is dat u, als ondernemer, zelf bepaalt wie uw onderneming feitelijk mag voortzetten en hoe dit moet gebeuren.

Wat kan een ondernemer nog meer regelen in het levenstestament? Onder andere wie het feitelijk bestuur overneemt: wie is aanspraakpunt voor de accountant? Wie mag overboekingen laten plaatsvinden? Het is van belang ook de statuten van de onderneming erbij te pakken. Wellicht is hierin ook iets bepaald over langdurige of tijdelijke afwezigheid van de bestuurder. Het levenstestament kan een praktische handleiding zijn hierbij.

Daarnaast kunt u uw eigen wensen aan het levenstestament toevoegen. U kunt zelf bepalen of er schenkingen gedaan mogen worden, of uw woning verkocht mag worden, wat er met uw huisdieren moet gebeuren als u er zelf niet meer voor kunt zorgen, maar ook dat u elke zondag een goed glas wijn wenst of elke maand naar de kapper wil.

Zoals u ziet is een levenstestament voor ondernemers geen overbodige luxe. Zien wij u binnenkort voor een (vrijblijvend) gesprek?

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!