Onverwacht kadootje

kijk_uit_met_volmacht

Vorige keer heb ik u geïnformeerd dat bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden de notaris niet onjuist mag worden geïnformeerd. Dan komen er geen goede huwelijkse voorwaarden tot stand en dat kan leiden tot benadeling van één van de huwelijkspartners door de andere partner, met name bij echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden zijn niet alleen belangrijk bij bescherming tegen schuldeisers, maar ook tegen een (te) hebzuchtige partner bij echtscheiding. Verzwijgen van feiten is ook een doodzonde, ook jegens de partner.

Meerdere jaren geleden trouwden een man en een vrouw volgens de wet in Nederland. Uitgangspunt voor 1 januari 2018 was dat alles zo gemeenschappelijk mogelijk werd: bezittingen, maar ook schulden. De man en de vrouw kenden elkaar al een paar jaar en er werd niet gesproken over huwelijkse voorwaarden. Hij was destijds bij haar ingetrokken. Zij had al een eigen woning, zonder hypotheekschuld. ‘Wie begint er over zoiets zakelijks als je met elkaar trouwt uit liefde.’ Beide huwelijkspartners hadden ook niet gekeken naar elkaars inkomen, bezittingen of schulden. ‘Zoiets doe je toch niet!’ Ze hadden allebei een goed inkomen en waren goed geschoold. Kortom, het tweetal was getrouwd, alles was gemeenschappelijk en alles ging goed.

Toen werd de man opeens ziek, ernstig ziek zelfs. Na een kort ziekbed overleed hij. Er waren geen kinderen uit het huwelijk geboren. De man had geen testament gemaakt. De vrouw was enig erfgenaam. Opeens kwam er post. De bank wilde een verklaring van erfrecht. De belastingdienst stuurde een aangifte erfbelasting op. Er kwamen verzoeken tot betaling binnen die de vrouw nog niet eerder had gezien. Ze moest zich gaan verdiepen in de financiële administratie van haar man en dat was voor haar volkomen onbekend terrein, maar gelukkig was ze goed geschoold.

Toen ze echter ging inventariseren wat de bezittingen en schulden van de man waren, werd ze nogal verrast. Er waren geen bezittingen, alleen schulden. Aanzienlijke schulden. De schulden bleken zelfs meer te bedragen dan haar eigen bezittingen. Voor haar huwelijk had de vrouw nooit schulden gehad. Nu bleek ze na het overlijden van haar man een negatief vermogen te hebben.

Gelukkig kon ze als deskundige op het gebied van schulden (ze had een hoge managementfunctie bij de sociale dienst in een grote stad) een helder overzicht maken van de schulden en een afbetalingsregeling overeenkomen met de schuldeisers.

Dit leidde er wel toe dat ze een aantal jaren op hetzelfde bestaansminimum moest leven als haar cliënten bij de sociale dienst.

Hier is weer eens aangetoond dat huwelijkse voorwaarden (kunnen) beschermen tegen partners en schuldeisers. Het huwelijk is geen zakelijke relatie, maar heeft wel zakelijke componenten.

Informeer u tijdig, ook ten aanzien van de aankomende huwelijkspartner en maak zo nodig en op tijd huwelijkse voorwaarden.

Neem voor een (vrijblijvend) informatief gesprek over dit onderwerp contact op met ons kantoor.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!