Personenrecht en familierecht

Personen- en familierecht

Een mensenleven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Afhankelijk van de waarde die u aan bepaalde gebeurtenissen toekent is het verstandig om zaken notarieel te regelen, met aandacht voor uw wensen. Gaat u samenwonen of misschien trouwen? Wilt u een testament laten opstellen of misschien een levenstestament? Gaat het over het verdelen van een nalatenschap waarover niets op papier staat? Met menselijke aandacht luisteren wij respectvol naar u en helpen wij u om de zaken goed te regelen.

Advies inwinnen, altijd verstandig

Als u gaat samenwonen, dan overheerst vaak de roze wolk. Toch is het verstandig om hierover het een en ander aan papier toe te vertrouwen, al is het alleen al uit respect naar elkaar. Een levenstestament kan u en de uwen goede diensten bewijzen als u onverhoopt niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen. En misschien wilt u toch liever dat uw verzameling naar een bevriende medeverzamelaar gaat in plaats van uw familie. Ook onterven behoort tot de mogelijkheden, mocht u daar mee worstelen.

Het is goed om te weten dat wij u kunnen helpen met al uw vragen op het gebied van personen- en familierecht. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Daar wordt u een stuk wijzer van en het geeft rust. 

Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

U heeft elkaar gevonden en wilt gaan samenwonen. Maak dan goede afspraken in een samenlevingsovereenkomst, voor het geval de liefde of het leven u iets anders brengt dan u nu denkt of verwacht. Dat doe je uit liefde voor en respect naar elkaar en is de gewoonste zaak ter wereld. Een samenlevingsovereenkomst ziet toe op de kosten van de huishouding, wederzijdse en gezamenlijke bezittingen, pensioen, maar ook de verdeling van de gemeenschappelijke spullen als één van u iets overkomt.

Huwelijksvoorwaarden

Gemeenschap van goederen, alles is van u samen, of juist niet! Dat laatste kan een keuze zijn als één van de twee over een aanzienlijk vermogen beschikt of als één van de twee ondernemer is. Met huwelijksvoorwaarden regelt u onder meer welke bezittingen en schulden u apart houdt. Ook kunt u laten opnemen wat er bijvoorbeeld gebeurt met uw ouderdomspensioen in geval van een echtscheiding. Het is de zakelijke kant van uw huwelijk, maar ook hier geldt dat dit liefdevol en met respect naar elkaar geregeld moet worden.

Huwelijksvoorwaarden
Algemene volmacht - levenstestament

Algemene volmacht / levenstestament

Wat als u niet meer in staat bent om voor uzelf te zorgen. Uw gedachten niet meer de uwe zijn en u dus niet meer beslissingsbevoegd bent. We hopen het niet voor u, maar spijtig genoeg is het nooit uit te sluiten. Daarom is het beter om nu uw levenstestament op te stellen. Hierin regelt u wie namens u beslissingen neemt als u dat niet meer kunt op financieel of medisch gebied of bepaalde alledaagse zaken bijvoorbeeld.

Testament

Wie zijn uw erfgenamen en wie niet! Naar wie gaat uw bijzondere kunstcollectie, wie erft uw woning, uw muziekverzameling et cetera. Voorkom dat uw erfenis in de verkeerde handen valt en voorkom ruzie in de familie door het nu goed te regelen. Het zijn uw wensen en u mag altijd vertrouwen op onze discretie en correctheid bij de afhandeling van uw laatste wensen. 

Testament
Schenken

Schenking

Het kan allebei: schenken bij leven of nadien. Schenken kan fiscaal gunstig zijn zodat u en de ontvanger samen voordelen ervaren. Er zijn veel doelen die zich enorm inzetten en uw schenking met veel plezier benutten om hun mooie werk te kunnen (blijven) doen. Wij adviseren u graag. 

Verdeling

Bij een scheiding of de verdeling van een erfenis komt het vaak voor dat partijen er samen niet uitkomen voor wat betreft de verdeling. Voorkom ellende, nog meer emotie en jarenlange scheve blikken. De notaris is onpartijdig en dat helpt u graag bij een geschil omtrent de verdeling, of juist als u een geschil wilt vermijden.

Verdeling
Nalatenschap

Nalatenschap

Op een dag krijgt u bericht dat u erfgenaam bent, van een oudoom bijvoorbeeld. Deze oudoom heeft verder geen directe familie en u bent de eerste in de lijn. Maar u kent deze oudoom alleen van verhalen. Hij woonde in een ander deel van het land en u onderhield geen contact met elkaar. Wat doet u dan? Aanvaard u de erfenis en daarbij ook de eventuele schulden? Verwerpt u de erfenis of aanvaard u de erfenis beneficiair? Onaangename verrassingen, daar zit niemand op te wachten. Het is verstandig om eerst met uw notaris te praten voordat u een beslissing neemt.

Blijf niet rondlopen
met onzekerheid!

Neem gewoon contact op met ons.

Vragen en onzekerheid, nooit prettig om mee rond te lopen. De notaris is er om u snel duidelijkheid te geven.
Maakt u gebruik van het webformulier of pak de telefoon. Onze drempel is laag en wij helpen u graag. 

De notaris geeft zekerheid
logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!