Wees op tijd!

schenkbelasting en overdrachtsbelasting

Prinsjesdag en Dierendag zijn alweer geweest. Sinterklaas en de Feestdagen komen er aan. De tijd van cadeautjes! Maar niet alle cadeautjes pakken zo lekker uit, zeker niet bij de schenkingsvrijstelling(en) en de overdrachtsbelasting.

Schenking(en)
Bij de schenkingen is er sprake van verlaging en afschaffing van de Eigen Woning Schenking (Jubelton). Zoals u waarschijnlijk wel weet, kunnen mensen tussen de 18 en 40 jaar oud nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671.

De regering heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel.

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind éénmalig een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken (die het kind vrij mag besteden). In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

De verantwoordelijke staatssecretaris van Rij van Financien sprak: “De regering had al afgesproken de vrijstelling in 2024 af te schaffen. De Tweede Kamer heeft de vraag gesteld of hier niet eerder iets aan kon worden gedaan en regering heeft hier meteen werk van gemaakt. De vrijstelling wordt daarom in 2023 fors verlaagd en in 2024 helemaal afgeschaft.”

Overdrachtsbelasting
Bij de overdrachtsbelasting is er sprake van een verhoging per 1 januari 2023. Als je grond, een woning of ander pand koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Als je na 1 januari 2023 een woning koopt als belegging of als je een bedrijfspand koopt, dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Het tarief is tot die tijd 8%.

Wat opvalt is dat de overdrachtsbelasting blijft stijgen. Een hele lange tijd, van 1979 tot en met 2020, was dit tarief 6%. Sinds 2021 is het verhoogd naar 8% en nu wordt het dus nog verder verhoogd naar 10,4%. Oorspronkelijk was de bedoeling dit tarief te verhogen naar 10,1%, maar het is dus 10,4% geworden. Dit hoge tarief geldt niet voor alle soorten vastgoed. Voor een woning waar je zelf in gaat wonen geldt een lager tarief. Als je een woning koopt waar je zelf gaat wonen, dan geldt een lager tarief van 2% overdrachtsbelasting. Mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit tarief blijft 2% in 2023.

Starters betalen geen overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eigen woning. Deze regeling geldt sinds 2021 en blijft bestaan. De voorwaarden zijn:

  • De koper is tussen 18 en 35 jaar.

  • Er is nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling.

  • De woning mag niet duurder zijn dan € 400.000.

Let op: bij aankoop in 2022, maar notariële levering in 2023: Het moment dat de akte bij de notaris wordt getekend, is bepalend voor het bepalen van de overdrachtsbelasting. Stel dat je een vakantiehuis of bedrijfspand in 2022 koopt, maar de notariële levering in 2023 plaatsvindt, dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Probeer er in dat geval dus voor te zorgen dat de notariële levering ook in 2022 plaatsvindt.

Kortom: Doe tijdig de schenking of de overdracht, anders moet er meer schenkbelasting of overdrachtsbelasting worden betaald.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!