Tijdig een testament laten opmaken

Tijdig een testament laten opmaken

Na de vorige keer te hebben geschreven over het levenstestament, wat eigenlijk geen testament is maar een algemene volmacht, wil ik nu aandacht geven aan het ‘echte’ testament en het tekenen van een akte ‘op afstand’.

Een testament is een uiterste wilsbeschikking die werking heeft bij overlijden. Omdat het vaak gaat over het overgaan van vermogen en degene die een testament maakt er later niet op kan terugkomen, worden er zware eisen aan het opmaken van een testament gesteld.

Iemand dient wilsbekwaam te zijn bij het opmaken van het testament. Verder is er gewoonlijk een voorafgaande eerste bespreking om te bepalen wat er in het testament moet komen, voordat bij een tweede bijeenkomst het testament kan worden getekend. Bij beide bijeenkomsten ontmoeten degene die het testament opmaakt en de(kandidaat-)notaris elkaar. Alleen degene die het testament opmaakt en de (kandidaat-)notaris zijn bij dat gesprek aanwezig, dit om ongewenste beïnvloeding te voorkomen.

Nu midden in het Corona-tijdperk is gebleken dat een persoonlijke bespreking en ondertekening van de akte niet altijd mogelijk is. Ziekenhuizen en zorginstellingen laten vaak geen bezoek toe, ook niet voor een testamentbespreking. Om contacten te voorkomen, houden we natuurlijk afstand en er zijn al creatieve oplossingen gevonden. Bijvoorbeeld dat de klant de akte (na uitvoerige telefonische bespreking) op de parkeerplaats van ons kantoor tekent in de auto, waarbij de notaris de akte via het geopende raampje aangeeft die de klant op het dashboard tekent, onder toezicht van de notaris en de notaris vervolgens de akte tekent op de motorkap.

Echter in de huidige digitale wereld is er nu ook de ‘notariële akte op afstand’, op grond van een wetswijziging. De wet is ingegaan op 24 april met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. Dit kan in het huidige Corona-tijdperk een oplossing bieden, maar dit kan uitsluitend in situaties waarbij geen andere mogelijkheden zijn om te komen tot een normale manier van passeren van de akte. De tijdelijke wet geldt tot 1 september, maar kan telkens met 2 maanden worden verlengd. Hopelijk is dit niet nodig en is het Corona-tijdperk dan voorbij.

Er kan dus langs audiovisuele weg worden getekend, bijvoorbeeld via Skype. De notaris moet controleren waar de klant zich bevindt. Dit mag niet in het buitenland zijn. Die mensen kunnen namelijk gebruikmaken van de lokale mogelijkheden in het betreffende land. De Nederlandse notaris is niet bevoegd om buiten het Nederlandse grondgebied aktes op te maken.

Niet iedere notaris is trouwens bereid om aan een ‘Skype’ testament mee te werken. Een notaris uit een andere provincie zei: “Ik doe het in beginsel niet, hoe kan ik zien dat de testateur bij een Skype testament niet onder schot wordt gehouden vanuit een hoek van de kamer die ik op Skype niet kan zien bij het tekenen van de akte?”.

Kortom, in het huidige Corona-tijdperk is er (tijdelijk) een oplossing voor het maken van een testament als de persoon niet persoonlijk verschijnen kan, maar hier zal slechts spaarzaam gebruik van gemaakt kunnen worden. Voor hypotheekakten geldt hetzelfde. In de overige gevallen biedt een onderhandse volmacht een oplossing.

Om creatieve oplossingen, zoals tekenen op dashboard/motorkap of digitaal tekenen te voorkomen, kunt u natuurlijk ook tijdig een testament laten opmaken voor u ziek of onbereikbaar bent. Gewoon op de ouderwetse manier. Dit geeft u meer tijd om erover na te denken en om alles rustig te bespreken en te beoordelen. Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken neem contact op per e-mail of telefoon. Zonder afspraak langs komen is er in het Corona-tijdperk even niet meer bij.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!