Oude, vergeten testamenten

verklaring_van_erfrecht

Met het overlijden van uw partner, familielid of bekende breekt vaak een emotionele en moeilijke periode aan. Tegelijkertijd wordt u geconfronteerd met de financiële, juridische en fiscale consequenties van het overlijden. Dit terwijl zo’n emotionele periode veelal niet het beste tijdstip is om u hierop te concentreren en de juiste beslissingen hierin te nemen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap en een verklaring van erfrecht opstellen.

Wat is een verklaring van erfrecht?
Een verklaring van erfrecht is een akte met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Met deze verklaring kunnen erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op onder andere de banktegoeden van een overledene. Deze verklaring wordt door de notaris opgesteld op verzoek van (één van) de erfgenamen of de executeur.

In een verklaring van erfrecht staat onder andere:

  • of er een testament is;

  • wat de burgerlijke staat was van de overledene;

  • wie de erfgenamen zijn en voor welk aandeel;

  • hoe de nalatenschap door de erfgenamen is aanvaard;

  • of er een executeur is;

  • of iemand is gevolmachtigd om de nalatenschap af te wikkelen;

  • of de wettelijke verdeling van toepassing is op de nalatenschap.

Wanneer heeft u een verklaring van erfrecht nodig?
Een verklaring van erfrecht is vaak nodig om:

  • bankrekeningen op naam van overledene te deblokkeren;

  • een uitkering van een levensverzekering te krijgen;

  • de woning op naam van de erfgenamen te zetten.

Op het moment dat een bank op de hoogte raakt van het overlijden van een rekeninghouder, zal de bank doorgaans de bankrekeningen blokkeren. De bank weet immers pas met zekerheid wie de erfgenamen zijn als er een verklaring van erfrecht is afgegeven, waaruit blijkt wie bevoegd is om over het geld op de bankrekeningen te beschikken. Zolang de verklaring van erfrecht nog niet is afgegeven, zal de bank vaak wel bereid zijn om alvast de nota van de begrafenis of crematie te voldoen. Ook bij een en/of rekening moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en aan wie het saldo op de rekening toebehoort. Het saldo komt namelijk niet automatisch aan beide rekeninghouders toe. Voor echtgenoten met een en/of rekening maakt de bank soms een uitzondering. Als sprake is van een bankmachtiging dan eindigt de machtiging of volmacht door het overlijden. Degene die was gemachtigd kan dan geen geld meer opnemen en overboekingen doen.

Onderzoeken door de notaris
Voordat een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven, wordt door de notaris informatie opgevraagd bij het Centraal Testamentenregister om het eventuele laatste testament te achterhalen. Daarnaast worden inlichtingen van de overledene opgevraagd bij de burgerlijke stand en eventueel het huwelijksregister van de rechtbank. Aan de hand van het testament of het wettelijk erfrecht beoordeelt de notaris wie de erfgenamen zijn. Als er veel erfgenamen zijn of de erfgenamen moeilijk zijn te vinden, kan het enkele weken of zelfs maanden duren voordat de verklaring van erfrecht kan worden afgegeven. Ook als een erfgenaam de nalatenschap niet zuiver wil aanvaarden, maar onder voorbehoud van een boedelbeschrijving of wil verwerpen, duurt het vaak langer voordat de verklaring van erfrecht kan worden afgegeven. In dat geval is het wachten op de akte van de rechtbank.

Verklaring van erfrecht inschrijven bij het kadaster
Door de verklaring van erfrecht door de notaris in te laten schrijven bij het kadaster, kunt u de tenaamstelling van woning of een stuk grond laten aanpassen. Na de inschrijving staat u als eigenaar in het kadaster geregistreerd. Daarmee kunt u bij een latere verkoop van de woning of het vestigen of wijzigen van een hypotheek uw eigendom aantonen. Dit is ook van belang als de echtgenoten de woning samen hebben aangekocht en sprake er is van een langstlevende testament! Daarnaast zorgt de inschrijving ervoor dat de WOZ-waarde en het energielabel op de juiste naam komen te staan.

Neem voor een informatief gesprek contact op met ons kantoor.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!