Volmachten en levenstestamenten

Volmachten en levenstestamenten

In de huidige tijd met het Coronavirus wordt er door de overheid gewezen op de noodzakelijkheid van ‘ social distancing’, wat neerkomt op alleen hoogstnoodzakelijk naar buitengaan en als het even kan 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Om contacten te beperken of voor het geval dat mensen geen handtekening kunnen zetten, had het notariaat al lang een oplossing: de volmacht. We sturen u de akte op met een volmacht en volgens de instructie die u bij de volmacht krijgt, tekent u de volmacht en kan het notariskantoor verder voor de afwikkeling zorgen van bijvoorbeeld de aankoop en verkoop van een woning.

Sinds ongeveer 2013 heeft het begrip ‘levenstestament’ zijn intrede gedaan. Hier is sprake van een algemene volmacht. De volmachtgever geeft een volmacht aan een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld de partner of kind(eren), die kan (kunnen) dan alle zaken regelen. De vertrouwenspersoon kan dus niet alleen in één specifiek geval zaken regelen, zoals hiervoor omschreven inzake de aankoop/verkoop van een woning, maar alle voorkomende zaken.

Onder alle voorkomende zaken wordt in aanvang het regelen van de bankzaken bedoeld, want simpel gezegd: ‘zonder geld kan je niets in deze maatschappij’. De gevolmachtigde kan ook de dagelijkse zaken, zoals verzekeringen, boekhouding en belastingaangifte regelen.

Verder kan de gevolmachtigde ook de verkoop en overdracht van het huis regelen als de volmachtgever dat niet zelf kan. Ook het ondertekenen van de hypotheekakte kan zo geschieden.

In een levenstestament kan verder een medische volmacht zijn opgenomen, zodat de gevolmachtigde namens de volmachtgever de beslissingen kan nemen als die dat zelf niet meer kan. Indien de volmachtgever daarnaast nog wilsbeschikkingen heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld een euthanasieverklaring, niet-behandelverklaring en niet-reanimeerverklaring, kan de gevolmachtigde de arts op het bestaan ervan wijzen, zodat deze verklaringen van de volmachtgever gerespecteerd kunnen worden.

Vaak is er in een levenstestament ook de mogelijkheid opgenomen dat er schenkingen kunnen worden gedaan aan bijvoorbeeld (klein-)kinderen. Het gevolmachtigde kind moet meestal rekening en verantwoording afleggen aan de volmachtgever of andere kinderen. Het is niet gebruikelijk dat de partner als gevolmachtigde verantwoording aflegt.

Voor ondernemers is het thans ook verstandig om nog eens naar de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden te kijken. In deze tijd waarin hele sectoren stil blijven staan en de kosten doorlopen, is het verstandig om over te gaan op een stelsel waarbij er geen sprake meer is van gemeenschap van goederen of geregistreerd partnerschap.

Om zoveel mogelijk rekening te houden met ‘social distancing’ is het mogelijk om besprekingen te voeren via face-time, gewone telefoon of skype. Voor het ondertekenen van bepaalde akten is nog wel de aanwezigheid van de persoon benodigd, maar de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de wetgever zijn aan het uitzoeken hoe dit geminimaliseerd kan worden. Zodra ermeer hierover bekend is, zullen we u informeren.

Als u vragen over volmachten of andere zaken heeft, kunt u uiteraard gewoon bij ons terecht, echter in eerste instantie via telefoon of e-mail. Mocht er toch in persoon getekend moeten worden, dan kunt u ervan uitgaan dat wij de thans gebruikelijke voorzorgsmaatregelen genomen hebben.

Tot slot wens ik u allen een goede gezondheid toe.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!