Wat doet de notaris (1)?

Wijziging van de overdrachtsbelasting

Als u ooit een woning heeft aangeschaft, dan heeft u de notaris al eens nodig gehad. De overdracht van een woning geschiedt namelijk bij de notaris. Maar heeft u ook een idee wat de notaris nog meer doet? Ik som een aantal zaken op.

Een notaris helpt mensen bij met maken van rechtsgeldige en bindende afspraken. Daarnaast kan de notaris u voorzien van juridisch advies bij veel verschillende zaken en let hierbij altijd op de belangen van alle betrokkenen. De notaris is namelijk onafhankelijk en onpartijdig.

Als u gaat samenwonen, kunnen onderling afspraken worden vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag hoe de kosten van de huishouding onderling verdeeld zullen worden. Daarnaast zal de notaris vragen of u ook uw pensioen gedeeld wilt hebben en wat uw idee is bij het verdelen van waardestijgingen of –dalingen bij de woning die op één van uw beider namen staat. Dit soort afspraken kunnen ook gemaakt worden als u het voornemen heeft om te trouwen.

Als u een huis koopt, zorgt de notaris voor de wettelijke overdracht van de woning. De woning komt na de overdracht op uw of uw beider naam te staan. Daarnaast zorgt de notaris er ook voor dat de overdrachtsbelasting betaald wordt.

Uiteindelijk is het voor alle mensen verstandig om een testament op te maken. Met name als men kinderen heeft of verwacht. De notaris zal u adviseren over de mogelijkheden voor het maken van een testament. Wist u dat de voogdij ook in een testament geregeld kan worden? In het testament kan zelfs geregeld worden dat uw kinderen tot een bepaalde leeftijd (ouder dan 18 jaar) niet de regie hebben over hun erfdeel, puur ter bescherming van hun vermogen door een zelfbeschermingsbewind.

Verstandig is het ook altijd om na te denken over de situatie waarin u wilsonbekwaam wordt. Hierbij kunt u denken aan een ziekte als dementie of alzheimer. Om dit soort situaties voor te zijn, adviseert de notaris meestal een levenstestament. Hierin kunt u vastleggen wie uw belangen mag behartigen als het bijvoorbeeld gaat om financiële zaken, medische zaken of bijvoorbeeld de verkoop van uw huis.

Maar ook indien een huwelijk door echtscheiding eindigt, is de notaris degene die de verdelingsakte op zal maken.

En mocht u besluiten om een eigen zaak te beginnen, alleen of met anderen, dan kunnen wij uw helpen om de beste rechtsvorm te kiezen: BV, VOF of toch een eenmanszaak.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!