Wat is een verklaring van erfrecht?

Wat is een verklaring van erfrecht?

Als een dierbare komt te overlijden, gaat u vaak een roerige tijd tegemoet. Naast het feit dat emoties een grote rol spelen in deze periode, zullen een aantal dingen geregeld moeten worden. Vaak dient de uitvaart geregeld te worden en wellicht is er ook nog een woning die leeggehaald moet worden.

Hoewel veel mensen er niet direct aan denken, is het verstandig om binnen een paar weken na het overlijden een notaris te raadplegen. Soms heeft een overledene een testament gemaakt. Soms heeft de overledene meer schulden dan dat er bezittingen aanwezig zijn in de nalatenschapen en wilt u zichzelf beschermen tegen deze schulden. Soms vraagt de bank om een verklaring van erfrecht of bestaat er de wens van erfgenamenom de woning van de overledene te verkopen en is er om die reden een verklaring van erfrecht nodig.

Maar wat is deze verklaring van erfrecht nu precies?
In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn en welke keuze zij hebben gemaakt in een nalatenschap (verwerpen, zuiver- of beneficiair aanvaarden). Daarnaast wordt door de notaris verklaard wie is overleden en of de overledene een testament heeft gemaakt en wat in het testament wordt bepaald. Met een verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op (een deel van) de nalatenschap.

Om een verklaring van erfrecht te kunnen maken, dient de notaris een aantal onderzoeken te doen, zoals bijvoorbeeld het Centraal Testamentenregister raadplegen (om te kijken of de overledene een testament heeft), maar ook de burgerlijke stand. Na alle onderzoeken en als alle erfgenamen een keuze hebben gemaakt, wordt de verklaring van erfrecht door de notaris ondertekend en worden afschriften van deze verklaring gestuurd aan (de tot afwikkeling bevoegde) erfgenaam (of executeur). Deze kan met de verklaring van erfrecht bijvoorbeeld de bankrekeningen van de overledene deblokkeren.

Niet altijd is een verklaring van erfrecht noodzakelijk. Als een bank er niet naar vraagt én het saldo op de rekening van de overledene niet al te hoog is, dan is een verklaring van erfrecht niet altijd nodig. Indien de overledene onroerendgoed bezat, is een verklaring van erfrecht wel nodig. Indien een verklaring van erfrecht in het Kadaster wordt ingeschreven, komende erfgenamen als eigenaren van een woning, stuk grond, maar bijvoorbeeld ook van een geregistreerd schip, te staan.

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig of bestaat er twijfel of u deze nodig heeft, maak dan een afspraak met ons kantoor.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!