Wijziging van de overdrachtsbelasting

Wijziging van de overdrachtsbelasting

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2021 gepresenteerd.

Een onderdeel van dit pakket betreft een verandering van de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting zoals wij die tot nu toe kenden, gaat gedeeltelijk op de schop. Het kabinet probeert met deze verandering het voor startende huizenkopers makkelijker te maken een huis te kopen. In dit pakket wordt een onderscheid gemaakt tussen starters, doorstromers en overige verkrijgers.

Starters (jonger dan 35 jaar) kunnen vanaf 1 januari 2021 een vrijstelling van de overdrachtsbelasting krijgen. Dit geldt alleen indien de verkrijger de woning zelf als hoofdverblijf gaat gebruiken en de vrijstelling niet eerder gebruikt heeft. Deze regeling bestaat om het aankopen van woningen voor starters goedkoper te maken. Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling moet de verkrijger ten overstaan van de notaris schriftelijk verklaren dat hij nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling.

Voor doorstromers (dus personen die niet een starter zijn en een nieuwe woning kopen) blijft het tarief van 2% gelden, mits zij de nieuwe woning als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Voor alle overige verkrijgers (lees: de koop van een vakantiewoning, de koop van een woning voor de kinderen etc.) gaat een tarief van 8% gelden. Dit tarief geldt voor de verkrijging van een niet-woning en voor de verkrijging van woningen die niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt door de verkrijger.

Behalve voor de starters is het voordeel vooral voor de Nederlandse staat, de verwachting is dat zij 400-600 miljoen extra overhoudt aan deze wetswijzing.

Heeft u een woning aangekocht en bent u benieuwd naar de regels die voor u gaan gelden? Neem gerust contact op met ons kantoor.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!