De en/of rekening

De en/of rekening

Een veel gehoorde opmerking bij mij aan tafel is: “we hebben een gezamenlijke rekening dus ieder heeft sowieso de helft als we uit elkaar gaan.” Vaak hebben cliënten dus het idee dat er verder niets geregeld hoeft te worden.

Helaas klopt deze opmerking van cliënten meer dan eens niet. Het is namelijk geheel afhankelijk van of en hoe mensen getrouwd zijn, of het geld op de en/of rekening daadwerkelijk gezamenlijk is.

Het geld op een en/of rekening is in beginsel van diegene die het erop gestort heeft. Dit betekent dat ieder eigenaar blijft van het gedeelte van het geld dat hij/zij heeft gestort. Dit betekent dus dat niet ieder recht heeft op de helft als de één meer stort dan de ander.

Ik illustreer dit aan de hand van een voorbeeld:
Bas en Jelmer zijn samenwonend. Zij zijn niet getrouwd en hebben niets geregeld. Wel hebben zij een en/of rekening voor alle vaste lasten en kosten die de samenwoning met zich mee brengt, lees: boodschappen, vakanties, uitjes, verzorging van huisdieren enzovoorts. Bas en Jelmer hebben ervoor gekozen om hun inleg naar rato van hun inkomen te doen. Bas verdient meer dan Jelmer en legt daarom maandelijks meer in. Als Bas en Jelmer uit elkaar gaan en de en/of rekening opgeheven wordt, is het niet zo dat ieder de helft van het saldo krijgt. Omdat Bas altijd meer heeft gestort op de en/of rekening, blijft hij dus eigenaar van het meerdere.

Het bedrag op de en/of rekening is enkel gezamenlijk (en dus voor ieder de helft) indien dit ook zo geregeld is. Bijvoorbeeld omdat je getrouwd bent in een gemeenschap van goederen (algeheel of beperkt). Op grond van de wet is dan al het (samen) opgebouwde vermogen, gezamenlijk.

Mocht je getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden, dan is het de vraag wat er in de huwelijkse voorwaarden staat. Het geld op de en/of rekening kan dan gezamenlijk zijn geworden, als dit zo in de huwelijkse voorwaarden staat. Ditzelfde geldt ook voor samenlevingsovereenkomsten.

Heb je naar aanleiding van dit stukje vragen of zouden jullie graag weten hoe dat bij jullie geregeld is? Neem dan contact op met ons kantoor.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!