Digitaal oprichten bv

digitaal oprichten bv

Vanaf 2024 moet het ook in Nederland mogelijk zijn: het digitaal oprichten van een besloten vennootschap (hierna: bv). Dit is op grond van een Europese richtlijn. Officieel gezien had het sinds 1 augustus 2021 al mogelijk moeten zijn om volledig online een bv op te richten, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitstel.

Na goedkeuring door de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer goedkeuring gegeven voor het implementeren van het wetsvoorstel digitaal oprichten bv. Een definitieve implementatiedatum moet nog volgen, maar het vermoeden bestaat dat een digitale oprichting van een bv vanaf 2024 moet kunnen.

Wat verandert er?
De oprichting gebeurt met een digitale notariële akte. Dit zal gaan via een digitaal systeem voor
gegevensverwerking. Vooral de digitale identificatie is daarin belangrijk. De wet blijft gelukkig wel de mogelijkheid geven om een digitale identificatie te weigeren indien er sprake is van twijfel of iemand is wie hij/zij zegt dat hij/zij is. Als de notaris twijfelt, moet de persoon in kwestie zich op kantoor komen identificeren. Dit is van belang voor onze rol als poortwachter. Deze rol als poortwachter is ter bescherming van ons rechtsbestel. Als poortwachter dienen wij er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er geen criminele activiteiten plaatsvinden.

Waarom moet een oprichting van een bv digitaal kunnen als je net zo makkelijk een afspraak bij een notaris kan maken?
Dit is met name omdat de Europese Unie van mening is dat niet alleen inwoners uit Nederland, maar inwoners uit de gehele Europese Unie gebruik moeten kunnen maken van een bv. Dit heeft te maken met het vrije verkeer van personen, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening binnen de Europese Unie.

Door de digitale oprichting van een bv wordt het gemakkelijker voor inwoners van de Europese Unie om hun diensten te verlenen in Nederland. Maar het wordt voor inwoners van Nederland die hun diensten willen verlenen in een lidstaat van de Europese Unie ook gemakkelijker om een rechtspersoon in het buitenland op te richten.

Heeft u naar aanleiding van dit stuk nog vragen over de (digitale) oprichting van een bv, neem dan contact met ons op.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!