‘Even’ een handtekening zetten

Even een handtekening zetten

Na het overlijden van een dierbare moet er veel geregeld worden. De uitvaart, belastingen, abonnementen moeten stopgezet worden, woningen moeten opgezegd of verkocht worden etc. Verschillende instanties zullen verschillende documenten vragen. Één van de documenten die gevraagd kan worden, is een verklaring van erfrecht. Hiervoor moet u naar de notaris.

De verklaring van erfrecht is een akte gemaakt door de notaris, waarin deze verklaart of er een testament is, wie de erfgenamen zijn, hoe de erfgenamen aanvaardt hebben, wie de executeur gevolmachtigde is, enzovoorts. Deze verklaring is onder andere nodig om de tenaamstelling van bankrekeningen te veranderen en eventueel een woning te verkopen.

Dit betekent dat als u een afspraak maakt voor een bespreking voor een verklaring van erfrecht, er veel van u gevraagd kan worden. Het testament zal met u besproken worden en u zal een keuze moeten maken in de aanvaarding van de nalatenschap.

Vaak wordt er vrij gemakkelijk door verschillende instanties gezegd dat u ‘even’ naar de notaris moet gaan voor het zetten van een handtekening. Het kan dan ‘rauw op uw dak vallen’ als er plots veel informatie op u af komt en dat er zelfs een keuze gemaakt moet worden over een eventuele aanvaarding.

Wat wordt er allemaal besproken tijdens zo’n bespreking?
De (kandidaat) notaris zal het testament met u bespreken (als er een testament is) en zal aangeven wat uw rechten en plichten zijn. Daarnaast zal er advies gegeven worden aan de hand van het vermogen in de nalatenschap. Is er voldoende vermogen? Zijn er schulden? Is er genoeg geld in de nalatenschap om al deze schulden te voldoen? Wat zijn de risico’s?

Om die reden zullen wij een aantal documenten bij u opvragen. Wij willen graag weten wat het vermogen is, of er een eigen huis is, of er kinderen zijn, of er een onderneming is. Met deze gegevens kunnen wij een advies geven over de aanvaarding of informatie geven over hoe u de zaken verder kan regelen. Elke situatie is anders.

Als u een verklaring van erfrecht nodig heeft, wees u er dan van bewust dat u niet alleen ‘even’ een handtekening komt zetten, maar dat er meer op u af zal komen.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!