Ik heb toch geen testament nodig? Of toch wel?

Redenen voor een testament

Een veelgehoorde vraag, waarom zou u en/of uw partner, een testament laten opmaken?

 1. Om wellicht uw kleinkinderen mee te laten delen in uw nalatenschap. Kinderen en kleinkinderen hebben een vrijstelling van thans € 22.918 (2023). Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd. Zo zorgt u er ook voor dat er bij uw overlijden minder erfbelasting wordt betaald.

 2. Misschien is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geëindigd door ontbinding. Als u kinderen heeft zijn en blijven dit uw erfgenamen. Mocht na uw overlijden een kind overlijden zonder afstammelingen dan komt mogelijk een gedeelte van uw vermogen alsnog bij uw ex terecht. Als u dit wilt voorkomen is een testament aan te raden. Via een zogenaamde “tweetrapsmaking” zorgt u er voor dat uw vermogen bij uw afstammelingen terecht komt en nooit via een omweg bij de ex.

 3. Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is geëindigd door ontbinding, vervolgens overlijdt u en de kinderen die u heeft met uw ex zijn nog minderjarig, dan is de rente op de kindsdelen (ouderlijk vruchtgenot) voor de andere ouder, uw ex. Dit kunt u voorkomen via een testament.

 4. Om kinderen te beschermen tegen “golddiggers” is het altijd verstandig een uitsluitingsclausule of antischoonfamilie bepaling op te nemen ter bescherming van het familiale vermogen.

 5. Wanneer u bang bent dat kinderen niet goed met uw erfenis om kunnen gaan is het verstandig om het vermogen van de erfgenamen onder bewind te laten stellen tot 23-jarige leeftijd. De kinderhersens zijn dan uitgegroeid en waarschijnlijk kunnen kinderen dan wel omgaan met geld;

 6. Geen gewoon testament maar een “levens-testament” (volmacht) kan verstandig zijn om bij verschuldigd worden van de Hoge Eigen Bijdrage bij opname in een zorginstelling te voorkomen dat uw vermogen (denk aan uw eigen woning) naar de zorg gaat.

 7. Bij overlijden terwijl er nog minderjarige kinderen zijn is het makkelijk als er een voogd is benoemd in het testament die verder zorg draagt voor verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen.

 8. Een executeur, iemand die de nalatenschap afhandelt, aangifte erfbelasting doet en uitvaart regelt kan ook handig zijn als u voorziet dat partner of afstammeling dat niet kan. Via een testament kunt u dit regelen

 9. Als u geen kinderen heeft en u overlijdt dan vererft uw vermogen naar uw naaste bloedverwanten (tot in de zesde lijn). Als u bepaalde mensen (een vervelend neefje of een achternicht die u nog nooit heeft gezien) wilt uitsluiten van uw nalatenschap is een testament nodig.

 10. Zijn er tot en met de zesde graag geen bloedverwanten dan vervalt uw nalatenschap aan de Staat der Nederlanden. Een niet vaak voorkomende gebeurtenis, maar om dit te voorkomen is een testament nodig.

 11. Het kan zijn dat u een goed doel wil laten meedelen in uw erfenis, bijvoorbeeld de Molen in Cadzand of het KWF. Een erfstelling of legaat in het testament is dan een goed idee.

 12. We zijn begonnen om minder erfbelasting te betalen door het gebruikmaken van vrijstellingen voor (klein-)kinderen. Er zijn ook nog andere fiscale technieken met namen als afvullegaat, opvullegaat en oprenting. Minder erfbelasting betekent dat er meer overblijft voor degenen die u het gunt, daarom ook een testament!

Er zijn nog meer redenen om een testament op te maken. Dit bespreken we graag met u. 


logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!