Het doorhalen van uw hypotheek

Doorhalen hypotheek

Als u op het punt staat om uw hypotheeklening volledig af te lossen, kunt u de hypotheek laten uitschrijven bij het Kadaster. Gaat u de hypotheeklening oversluiten naar een andere geldverstrekker? Dan ook moet de hypotheek worden doorgehaald bij het Kadaster. We noemen dit ook wel het royeren van de hypotheek. Tenslotte dient de hypotheek ook doorgehaald te worden als u de woning gaat verkopen.

Als een hypotheek moet worden gevestigd bij de aankoop van een woning, dan stelt de notaris een hypotheekakte op. Na de overdracht van de woning wordt deze akte ingeschreven bij het Kadaster. Als de hypotheeklening volledig wordt afgelost dan moet deze hypotheekakte worden uitgeschreven bij het Kadaster. De hypotheek wordt niet automatisch verwijderd uit het Kadaster als u de woning verkoopt. Een hypotheek doorhalen bij het Kadaster moet middels een royementsakte. Na het passeren schrijft de notaris deze akte in bij het Kadaster om de hypotheek door te laten halen.

Voordelen doorhalen hypotheek
Wanneer de hypotheeklening volledig is afgelost, is het niet verplicht om de hypotheek meteen door te halen. Het doorhalen van de hypotheek heeft echter wel een aantal voordelen. Als u in de toekomst gaat verhuizen, bent u verplicht om de hypotheekregistratie te laten verwijderen bij het Kadaster. Bij het verkopen van de woning mag de kopende partij een notaris kiezen. Zij besteden misschien minder tijd aan het vinden van een voordelige notaris. Hierdoor kunnen de kosten voor de royementsakte dus hoger uitvallen dan wanneer u het zelf vooraf regelt. Als u ervoor kiest om de hypotheek nu al te royeren, bespaart dit tijd bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek. In de meeste gevallen neemt de bank de hypotheekaanvraag pas in behandeling wanneer de oude hypotheekregistratie is verwijderd.

Hypotheek uit delen
Vaak bestaat een hypotheek uit verschillende delen. Die kunnen dan apart zijn ingeschreven bij het Kadaster. Een hypotheek doorhalen kan per deel of voor alle delen. Een royement kan alleen gedaan worden van afgeloste delen waar geen verplichtingen meer aan verbonden zijn.

Particuliere hypotheek
De hypotheek kan ook lopen bij een bv, familielid of een ander natuurlijk persoon. Ook dan kan de hypotheek doorgehaald worden bij het Kadaster. De bv of uw familielid moet formeel toestemming geven om de hypotheek door te halen. In uitzonderlijke gevallen bestaat de bv niet meer of is uw familielid overleden. Via de rechter kan dan tijdelijk de bv heropend worden om door de vereffenaars het royement te laten tekenen. Als uw familielid is overleden worden de erfgenamen opgespoord en benaderd om toestemming te geven voor het doorhalen van de hypotheek. In deze gevallen is het meer werk om de hypotheek te kunnen doorhalen. Het opsporen van erfgenamen kan lang duren. Daarom is het zeker in geval van een particuliere hypotheek raadzaam om de hypotheek meteen te laten doorhalen door de notaris zodra deze is afgelost.

Zolang u de woning niet verkoopt is het niet verplicht om de hypotheek door te halen. U kunt ervoor kiezen om na aflossing de hypotheek ingeschreven te laten staan bij het Kadaster. Dit heeft alleen nut als u een hypotheek met opnamemogelijkheden heeft. Deze hypotheekvorm komt niet vaak voor. In andere gevallen zal de geldverstrekker een nieuwe toetsing moeten doen mocht u besluiten om na aflossing weer een hypotheeklening af te sluiten. Vaak zijn de voorwaarden dan niet meer geldig. In de meeste gevallen heeft het dus geen nut om een hypotheek ingeschreven te laten staan bij het Kadaster.

Kortom heeft u uw hypotheeklening volledig afgelost dan blijft het recht van hypotheek juridisch gezien in stand. Wilt u de hypotheek laten doorhalen bij het Kadaster neem dan contact met ons op.


logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!