Huisdier in testament of levenstestament

Huisdier in testament of levenstestament

In het NRC Handelsblad van 16 januari 2023 stond een stuk over co-ouderschap over het huisdier bij echtscheiding. Het feit dat tegenwoordig een om­gangsregeling afgesproken wordt tussen ex-part­ners, geeft aan hoe belangrijk huisdieren zijn in ons leven.

Omgangsregelingen voor het huisdier bij echt­scheiding zijn relatief nieuw. De verzorging van een huisdier komt in testamenten en levenstestamenten wel al jaren voor.

Een huisdier tot erfgenaam benoemen kan in Ne­derland niet, omdat een huisdier wordt gerekend tot de bezittingen. Bezittingen kunnen niet tot erf­genaam benoemd worden. U kunt enkel natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen (instanties) tot erfgenamen benoemen. Dit houdt in dat u niet uw vermogen kunt nalaten aan het huisdier.

Dit betekent niet er in het geheel niets geregeld kan worden voor het huisdier. Voor het geval van over­lijden kan in het testament namelijk een huisdier­clausule opgenomen worden. Hierin wordt vastge­legd waar het huisdier naartoe zal gaan na overlijden van zijn/haar baasje. Ook kan er een bepaald bedrag vastgesteld en gereserveerd worden voor de kosten die de verzorging van het huisdier met zich meebrengt. Ook voor de situatie dat u zelf niet meer in staat bent om voor uw huisdier te zorgen, kan er een regeling getroffen worden. Dit gebeurt in een levenstestament. Er kan hierbij gedacht worden aan de situatie waarin u in een verpleeginstelling terechtkomt en uw geliefde huisdier daar niet mee naartoe mag. U kunt in een levenstestament de wens opnemen dat de zorg voor het huisdier bij één van de door u gevolmachtigde personen blijft. Hier kunt u ook een vergoeding tegenover zetten.

Zoals u kunt zien, valt het een en ander te regelen om ervoor te zorgen dat het huisdier goed verzorgd achterblijft, indien u zelf niet meer voor het huisdier kunt zorgen. Als u iets wilt regelen voor uw huisdier, zien wij u graag bij ons op kantoor. 

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!