Langstlevende testament en erfbelasting

Langstlevende_testament_en_erfbelasting

Nog niet zo lang geleden was mevrouw A op kantoor voor het bespreken van de nalatenschap van haar echtgenoot. Zij schrok enorm van het feit dat zij erfbelasting moest betalen voor de kinderen. Er was een langstlevende testament opgemaakt. Waar zij geen rekening mee gehouden had, was dat er bij een langstlevende testament wordt ‘voortgeborduurd’ op de wettelijke verdeling (of vóór 2003 de ouderlijke boedelverdeling). Bij de wettelijke verdeling gaan alle goederen en schulden naar de langstlevende en krijgen kinderen een niet- opeisbare geldvordering. Dit houdt in dat zij wel erfgenaam zijn, maar nog niets krijgen.

Mevrouw A was van mening dat, omdat alles naar haar ging en zij een vrijstelling heeft van € 680.645,- (in 2022), er geen erfbelasting betaald moest worden. Wat men onterecht vaak denkt, is dat er geen erfbelasting betaald moet worden over het deel wat de kinderen krijgen, want ‘zij krijgen immers nog niets’. Dit is onjuist. Ook voor de niet-opeisbare geldvordering die de kinderen krijgen, moet aangifte erfbelasting gedaan worden en, indien hun verkrijging hoger is dan hun vrijstelling, moeten zij erfbelasting betalen.

Wat wel zo is, is dat de kinderen deze aanslag in beginsel niet zelf moeten betalen. Het is aan de langstlevende ouder om deze belasting te betalen voor de kinderen. De langstlevende schiet deze belasting voor, omdat de kinderen niet daadwerkelijk het geld krijgen. De betaalde belasting komt dan in mindering van de vordering die de kinderen op de langstlevende hebben. Het vermogen van mevrouw A bestond uit enkel een woning. Haar geld ‘zit in bakstenen. Zij had niet gespaard en kon de erfbelasting daardoor niet betalen. Zij heeft hiervoor een lening af moeten sluiten.

Dit testament was in haar geval vrij nadelig. Dit had opgevangen kunnen worden door het maken van een ander testament of door andere breukdelen te gebruiken. Door zoveel mogelijk aan de langstlevende toe te delen en zo min mogelijk aan de kinderen, kunt u ervoor zorgen dat er minder erfbelasting betaald moet worden. Er zijn ook gevallen waarin het wel gunstig is om de erfbelasting te betalen. Gezien over twee overlijdens kunt u dan minder erfbelasting kwijt zijn. Maar in het geval als hierboven (een woning, maar geen spaargeld) is een wettelijke verdeling vaak niet het beste testament.

Wist u dat als u geen testament heeft gemaakt, u op grond van het wettelijke erfrecht ook met de wettelijke verdeling te maken heeft? Mocht u uw situatie herkennen in dit stukje, neem dan gerust contact met ons op. Samen zullen we kijken hoe u uw nalatenschap het beste kan regelen.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!