(Levens)testament onder de loep

Wijziging van de overdrachtsbelasting

Wat een raar jaar is 2020 (geweest). Een jaar waarvan niemand had kunnen voorspellen dat het zo zou lopen. Wellicht is het einde van zo’n vreemd jaar ook een reden voor veel mensen om te reflecteren op dit jaar, maar ook op voorgaande jaren en vooruit kijken naar de jaren die hierna gaan komen. Een mooi moment om eens na te denken of het testament wat 20 jaar geleden is opgemaakt, nog voldoet aan jouw eigen wensen en eisen en of deze wettelijk gezien nog helemaal in orde zijn.

Wij, als notariskantoor, raden mensen aan eens per 7 jaar te (laten) controleren of het testament of het levenstestament nog voldoet aan hun eigen wensen. Er wordt ook wel gezegd dat de grootste veranderingen in je leven in cycli van 7 jaar plaatsvinden. De kans is dus groot dat de persoonlijke situatie er heel anders uitzag ten tijde van het maken van het (levens) testament dan dat de huidige situatie er nu uit ziet.

Wellicht was je nog niet getrouwd ten tijde van het maken van een testament, of hadden jullie nog geen kinderen. Het is een vervelende situatie als een van jullie komt te overlijden en de partner is de enige erfgenaam, omdat de kinderen nog niet genoemd waren in het testament terwijl de wens eigenlijk was dat de kinderen ook mee zouden erven.

Daarnaast horen wij vaak dat mensen denken dat door echtscheiding het testament (wat ten tijde van het huwelijk is gemaakt) is herroepen. Dit is niet het geval. Een testament wordt pas herroepen bij het opmaken van een nieuw testament. Vaak staat er wel een clausule in het testament dat indien er sprake is van een echtscheiding, de ex-partner niet langer erft. Het is echter verstandiger om het zekere voor het onzekere te nemen, en het testament te laten controleren door de notaris.

Misschien ben u van inzicht veranderd over wie van u mag erven. In sommige gevallen is het zelfs verstandig om te kijken naar het testament omdat het fiscaal gezien niet meer bij uw situatie past.

Ook met betrekking tot het levenstestament is het verstandig om eens in de zoveel jaar na te gaan of uw wensen nog kloppen. Heb je nog steeds goed contact met de personen die als gevolmachtigde genoemd staan. Zijn er inmiddels wilsverklaringen (zoals een euthanasieverklaring, niet-behandelverzoek etcetera) afgelegd bij de huisarts of zijn de wilsverklaringen veranderd?

Kortom, het is verstandig even kritisch naar het huidige (levens)testament te kijken, en je bij jezelf af te vragen of dit de gewenste situatie weergeeft.

Zien wij jullie volgend jaar voor een check van jullie (levens)testament?

Wat nog leuk is om te weten: de laatste dagen van ‘hé notaris, vertaal ‘s’ van www.notaris.nl/ vertaal zijn ingegaan. Hierop staat een heuse vertaalmachine. Mochten bepaalde woorden uit het testament of het levenstestament niet helemaal duidelijk zijn, door deze vertaalmachine worden deze woorden uitgelegd.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!