Notaris benoemen als executeur

notaris als executeur

Een executeur (vroeger: executeur testamentair) zorgt dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld.

Een executeur is bijvoorbeeld handig in de volgende situaties:

  • U bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer);

  • Uw erfgenamen zijn minderjarig;

  • Uw erfgenaam is handelingsonbekwaam;

  • De erfgenamen hebben onderling ruzie;

  • U heeft veel erfgenamen, of veel bezittingen en vermogen;

  • U heeft een goed doel als erfgenaam;

  • U heeft veel legaten in uw testament opgenomen.

De functie van een executeur wordt vaak onderschat. Een executeur is veel tijd kwijt aan de afwikkeling van een nalatenschap, vaak gaat daar minimaal een jaar overheen. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin diverse emoties de revue passeren. Een executeur krijgt ook te maken met nabestaanden die verdriet hebben om het verlies van een dierbare en tegelijkertijd wellicht ook met nabestaanden die teleurgesteld zijn omdat ze niet krijgen wat ze hadden gehoopt. Of het niet eens zijn met hoe de executeur de nalatenschap heeft afgehandeld. En veelal is de executeur zelf ook aan het rouwen. Dit allemaal legt een grote druk op een executeur. Ook kan het afwikkelen van een nalatenschap de relatie tussen de erfgenamen flink onder druk zetten.

Een executeur moet daarbij ook zijn werk zorgvuldig verrichten. Dat betekent dat de executeur de belangen van de erfgenamen optimaal moet behartigen. Het een functie met grote verantwoordelijkheden. De schulden moeten bijvoorbeeld zo snel mogelijk worden voldaan om te voorkomen dat de rente oploopt, de eventuele effecten moeten snel verkocht worden om te voorkomen dat deze in waarde dalen, de woning bij dalende huizenprijzen moet zo snel mogelijk worden verkocht, dat een woning niet tegen een te lage prijs wordt verkocht etc.

Een executeur is voor het betalen van de schulden van de nalatenschap hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent als bijvoorbeeld een erfgenaam de erfbelasting niet betaalt, de executeur dit zelf zal moeten doen. Dit brengt vooral risico's met zich mee wanneer bijvoorbeeld erfgenamen (buitenlandse) bestanddelen van de nalatenschap bewust of onbewust verzwijgen. Tevens kan de executeur aansprakelijk gesteld worden als deze niet zorgvuldig heeft gehandeld of onrechtmatig heeft gehandeld jegens de erfgenamen.

Voor 2003 was het mogelijk om een executeur te benoemen in een codicil. Benoemingen van een executeur middels codicil mogen echter nu niet meer gedaan worden. De enige manier om thans een executeur te benoemen is in een testament.

Als u een executeur kiest dan is het dus verstandig om verder te kijken dan uw vertrouwensrelatie met een bepaalde persoon. De notaris kan als specialist de erfgenamen begeleiden alsook ontzorgen en na een overlijden handelen zonder emotioneel betrokken te zijn. Als u zelf bent benoemd tot executeur dan kunt u ervoor kiezen om de benoeming niet te aanvaarden en alsnog de notaris aan te wijzen om de nalatenschap af te wikkelen.

Heeft u nog vragen of wilt u de notaris benoemen als executeur bij testament neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.


logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!