Opvullegaat

Opvullegaat

Stellen willen elkaar bij overlijden goed verzorgd achter laten. Belasting betalen of zelfs noodgedwongen de woning verkopen past daar niet bij. Gelukkig is dit te voorkomen door een opvullegaat op te nemen in uw testament.

Als één van de ouders overlijdt, moet de langstlevende ouder direct erfbelasting betalen over de erfenis van de kinderen als deze hoger is dan de vrijstelling. Bij veel mensen zit het vermogen in de woning. Bijvoorbeeld door het aflossen van de hypotheek of door de waardevermeerdering van de woning. Er moet dus erfbelasting betaald worden over ‘geld’ wat in stenen zit. Een nadeel is dat dit niet vrij beschikbaar (liquide) is. Veel mensen hebben onvoldoende geld op hun bankrekening staan om de erfbelasting te kunnen betalen. Het huis verkopen is vaak niet wenselijk.

Oudere testamenten van vóór 2003 bevatten hoogstwaarschijnlijk geen opvullegaat. Het is goed om uw testament nog eens na te kijken. Met een opvullegaat kan het betalen van erfbelasting over de erfenis van de kinderen worden uitgesteld én kan er veel erfbelasting worden bespaard.

Het wettelijke uitgangspunt is dat bij het overlijden van de eerste ouder, de langstlevende ouder en de kinderen allemaal een gelijk erfdeel krijgen. De langstlevende ouder geniet een vrijstelling voor de erfbelasting van € 723.526,- (2023). Kinderen hebben slechts een vrijstelling van € 22.918,- (2023). Als de kinderen meer erven dan de vrijstelling, moet er over het meerdere erfbelasting betaald worden. De kinderen krijgen slechts een niet-opeisbare vordering, wat betekent dat de langstlevende ouder de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen moet betalen. Dit is 10% tot een bedrag van € 138.641,- (2023) en 20% over het meerdere. De bedragen kunnen dus fors oplopen.

Via het opvullegaat kan door de langstlevende ouder alsnog gekozen worden voor een andere verdeling. Deze keuze is overigens niet verplicht. De langstlevende ouder vult met het opvullegaat zijn of haar eigen erfenis aan, zodat er per saldo geen erfbelasting over de erfdelen van de kinderen hoeft te worden betaald en in veel gevallen de woning niet verkocht dient te worden om de erfbelasting te betalen. Als beide ouders zijn overleden, erven de kinderen wat over is. Daarover betalen zij dan erfbelasting. De kinderen kunnen dan nog een keer gebruik maken van hun vrijstelling. Als de langstlevende ouder veel van het vermogen heeft opgemaakt, hoeft er veel minder erfbelasting te worden betaald door het opvullegaat.

Door een opvullegaat in het testament op te nemen kan er flink worden bespaard op de erfbelasting. Heeft u al een testament met een opvullegaat clausule? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!