Oude, vergeten testamenten

oude vergeten testamenten

Het is ons (als notariskantoor) opgevallen dat onze cliënten na het opmaken van een testament in het verleden, dit testament niet meer aan de huidige wetgeving laten toetsen. Wij zien in de praktijk vaak dat een in het verleden opgemaakt testament niet langer aan de huidige wensen en sociale situatie voldoet. Dit vinden wij als notariskantoor een onwenselijke situatie. Wij raden onze cliënten altijd aan eens in de 6 à 7 jaar te bekijken of het testament nog voldoet aan de huidige wensen. Een testament wordt nu eenmaal opgemaakt om ervoor te zorgen dat de afhandeling van uw nalatenschap volledig volgens uw wensen loopt. Soms zijn cliënten zelfs vergeten dat zij een testament hebben gemaakt.

Om die reden zullen al onze cliënten die op of na 1999 testamenten bij ons gemaakt hebben een brief van mij ontvangen. Deze brief is een uitnodiging om uw testament eens goed te bekijken.

Ik ben sinds 2018 werkzaam bij Alsea notariaat en sinds december 2019 kandidaat-notaris. Ik richt me vooral op het familierecht en bovenstaande situatie gaat mij aan het hart. Om die reden ben ik deze actualisering gestart door het aanschrijven van cliënten die in het verleden een testament bij ons gemaakt hebben. Ik ben van mening dat het een maatschappelijk probleem is als testamenten niet meer gelijk lopen met de wensen van de erflaters. Waarom dit een probleem is?

Ik schets een paar voorbeelden:
U maakt een testament in het eerste jaar van uw huwelijk. In dit testament benoemt u uw huidige echtgeno(o)t(e). U krijgt gedurende dit huwelijk een aantal kinderen. Uiteindelijk komt u te overlijden na een lang en mooi leven met uw echtgeno(o)t(e) en kinderen. U heeft uw testament echter nooit meer aangepast. Als uw echtgeno(o)t(e) en kinderen bij ons op kantoor komen, krijgen zij de schrik van hun leven: de kinderen zijn geen erfgenamen. In eerste instantie lijkt dit nog geen probleem, want als de langstlevende komt te overlijden erven de kinderen alsnog. Maar indien u een mooi vermogen bij elkaar verzameld heeft tijdens uw leven, bestaat de kans dat uw echtgeno(o)t(e) meer erfbelasting moet betalen dan nodig was geweest. Uw vermogen had gespreid kunnen worden over meerdere personen.

Óf

U heeft 1 van uw kinderen bij naam en toenaam genoemd in uw testament, later heeft u nog kinderen gekregen. Uw testament is nooit aangepast. Het kind wat genoemd is, is nu enig erfgenaam. De overige kinderen zijn dit niet.

Bent u één van deze cliënten en heeft u nog geen bericht van ons ontvangen maar bent u wel geïnteresseerd in een herziening, neem dan contact op met ons kantoor. Ik zie u graag bij ons op kantoor.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!