Praktijkervaring

Praktijkervaring met het levenstestament

Als notaris mag je voor andere mensen een hoop regelen. De aankoop en/of verkoop van hun huis. Opmaken van een samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden. Verdeling van een huis bij echtscheiding of einde samenwoning. Het opmaken van levenstestamenten, het oprichten van een bedrijf en nog veel meer.

Vanwege je expertise wordt je soms gevraagd om iets te doen en soms krijg je er in je eigen omgeving mee te maken. Zo ben ik zelf een keer, samen met een vriend, bewindvoerder geweest over het vermogen van de kinderen van een overleden gezamenlijke vriend. En ben ik thans, samen met mijn broer, bewindvoerder op basis van het levenstestament van mijn moeder.

Je doet dan ook de ervaring op hoe het is om te werken als bewindvoerder, waarbij je rekening en verantwoording aan de rechter moet afleggen en in voorkomende gevallen zelfs toestemming moet vragen. Je komt er dan in de praktijk goed achter dat zo’n levenstestament fantastisch werkt. Waar je soms bij de rechter geen toestemming voor krijgt, zoals bij schenkingen, kun je in het levenstestament uitdrukkelijk opnemen dat er schenkingen dienen te worden gedaan, met name als de volmachtgever in een zorginstelling terecht komt en door de hoge eigen bijdrage, die de volmachtgever dan verschuldigd wordt, het familievermogen naar Den Haag dreigt te verdwijnen.

Mijn moeder heeft in 2013 op mijn advies bij een collega-notaris een levenstestament laten opmaken en dat is goed van pas gekomen sinds ze vanaf 2021 in een zorginstelling zit. Het aanpassen of opzeggen van verzekeringen en abonnementen en het overstappen naar een andere bank, die niet zoals in Zeeuws-Vlaanderen naar de overkant is verdwenen, is
bijvoorbeeld goed te doen.

Was het levenstestament van mijn moeder uit 2013 nog niet zo uitgebreid als de huidige volmacht, toch voldoet ze goed. Ook voor alle maatregelen rond het huis, zoals contracten inzake gas, water, elektra en internet kun je alles regelen en ook de verkoop (of schenking) van de woning.

Omdat mijn moeder is opgenomen in een zorginstelling is het ook makkelijk dat het levenstestament een medische volmacht bevat om beslissingen te kunnen nemen en daarnaast de zorg te regelen. Het is wel aan te raden dat een volmachtgever andere wilsverklaringen, zoals niet-reanimatieverklaring, niet behandelverklaring of euthanasieverklaring tijdig heeft geregeld in overleg met de eigen huisarts.

Om bewindvoering en in het verlengde daarvan mentorschap en curatele te voorkomen kan ik uit ervaring bevestigen dat een levenstestament goed voldoet voor kind en/of kinderen die alles moeten (en kunnen) regelen. Ook voor ondernemers is het van belang dat zij zich voorbereiden op onverwachte situaties. Zorg ervoor dat uw zaken geregeld worden als u tijdelijk of langdurig uitvalt. Volgens de wet hebben ook gehuwden een volmacht nodig om hun partner te kunnen vertegenwoordigen, mocht die wilsonbekwaam worden. Als u niets regelt, zal de rechter een bewindvoerder aanstellen. De rechter kan uw partner benoemen, maar dat is niet vanzelfsprekend!

Indien u vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen, maar doe het wel tijdig.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!