Redenen voor een statutenwijziging

Reden voor een statutenwijziging

Statuten zijn de basis voor uw onderneming. Deze bevatten de interne regels en organisatiestructuur van de onderneming en zijn destijds opgesteld bij de oprichting van uw onderneming. Naar verloop van tijd kan er veel veranderen. Soms is het nodig om deze veranderingen in de statuten te verwerken.

U wijzigt de activiteiten
In de statuten staat het doel van de onderneming vermeld. Indien er inmiddels activiteiten worden verricht die hier niet meer onder vallen moet de doelomschrijving in de statuten worden veranderd. Dit gaat via een akte van statutenwijziging bij de notaris.

U wijzigt de naam van uw onderneming
Het kan zijn dat u toentertijd samen met een partner een onderneming bent aangegaan en toen heeft gekozen voor een handelsnaam met uw beider namen. Na enige tijd heeft uw partner besloten om te stoppen met de onderneming en wilt u de onderneming zelf voortzetten. Logischerwijs wilt u dan ook de naam van uw onderneming veranderen. Deze naamswijziging vindt plaats via een statutenwijziging bij notariële akte.

Uw aandelenkapitaal wijzigt
Als uw onderneming is opgericht voor 2012 was er toen een verplicht aandelenkapitaal van € 18.000. Sinds oktober 2012 is dit niet meer verplicht. U kunt besluiten om deze € 18.000 uit de onderneming te halen door het aandelenkapitaal te verlagen. Of u had bij de oprichting gekozen voor 100 aandelen. U was toen enig aandeelhouder. U heeft besloten om verder te gaan met twee andere personen en wilt de aandelen verdelen. Uiteraard is het niet mogelijk om 100 aandelen te delen met zijn drieën. U kunt dan besluiten om het aandelenkapitaal te verhogen. Ook deze twee veranderingen moeten middels een akte van statutenwijziging.

Wat zijn de voorwaarden?
De aandeelhouders moeten het op voorhand mee eens zijn om de statuten te wijzigen. Een aandeelhoudersbesluit is dan ook noodzakelijk voor het passeren van de akte van statutenwijziging. Dit besluit tot het wijzigen van de statuten kan genomen worden tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Alleen de aandeelhouders hebben de bevoegdheid om in te stemmen met de statutenwijziging. De aandeelhouders mogen ook volgens de wet hun stem schriftelijk uitbrengen. Dit hoeft niet perse fysiek te gebeuren.

Tot slot worden de aangepaste statuten in het aandeelhoudersregister ingeschreven. En daarnaast wordt de Kamer van Koophandel op de hoogte gesteld van de statutenwijziging. Dit wordt automatisch na het passeren van de akte door de notaris gedaan.

Wilt u wijzigingen in de statuten van uw onderneming in een akte van statutenwijziging vastleggen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!