Tantes Testament

kijk_uit_met_volmacht

Tante Anne, voor neefjes en nichtjes ‘tante Annie’, was heel haar leven vrijgezel gebleven. Altijd een goede baan gehad, wel leuke dingen gedaan, maar nooit te gek, dus behoorlijk veel gespaard. Ook had ze ooit tijdig een mooi appartement gekocht op een goede locatie, want zoals makelaars zeggen: ‘er zijn maar 3 zaken belangrijk bij aanschaf van een woning, namelijk: locatie, locatie en locatie’. Het appartement was niet belast met een hypotheek, want dat ‘hoorde niet’ volgens tante Anne. Verder had ze nog de erfenis van haar ouders.

Kortom, tante Anne zat er warmpjes bij volgens haar familie. En de neefjes en nichtjes kwamen graag op de thee bij tante. Waarom? Naar eigen zeggen, toen tante nog leefde, omdat het altijd zo gezellig was, maar later bleek dat anders te liggen.

Wanneer er een neefje of nichtje namelijk bij tante op de thee kwam, vroeg tante altijd aan dat familielid of die de thee kon inschenken, zodat zij even de bonbons uit de keuken halen. Iedere keer lag er ‘toevallig’ op de theetafel een mapje met het woord ‘testament’ er op. Omdat tante in de keuken was, maakte de neef of nicht gebruik van de gelegenheid om het testament (stiekem) in te kijken en te constateren dat hij/zij als erfgenaam was benoemd en niet een ander neefje of nichtje. De neefjes en nichtjes bleven dus tante bezoeken, maar zonder elkaar te informeren in de veronderstelling dat alleen hij/zij erfgenaam zou zijn. Tante genoot van de aandacht.

Zolang tante leefde ging het goed.

Op een gegeven moment overleed tante en alle neefjes en nichtjes waren in afwachting van het geldschip dat zou binnenvaren. Tot grote verrassing (en schrik) van iedereen kregen ze geen van allen iets. Tante had bij de notaris net zoveel testamenten en één extra laten maken als er neefjes en nichtjes waren. In de eerste testamenten stond dus steeds dat een bepaalde neef of nicht die erfgenaam zou zijn, maar in het laatste testament (en dus ook het enige dat van toepassing was op de vererving van haar nalatenschap) stond een aantal goede doelen vermeld. Tante Anne had ze voor de gek gehouden en niet zo’n klein beetje ook!

U kunt zich voorstellen dat de neefjes en nichtjes niet (meer) aanwezig waren op de uitvaart van tante. Van de goede doelen werden er wel dankbrieven ontvangen, maar over tante werd niet meer gesproken.

Mocht u overwegen om een testament te maken, denk goed na hoe u iedereen tevreden wilt houden. Wij kunnen u er natuurlijk altijd bij helpen.

Neem voor een (vrijblijvend) informatief gesprek over dit onderwerp contact op met ons kantoor.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!